Time to say goodbye

Sinds 1995 lobbyde ik onbezoldigd voor de muniversele mensenrechten. Door gericht maatschappelijke invloed uit te oefenen, probeerde ik bij te dragen aan het streven naar vreedzame(re) samenlevingen met een rechtvaardige `sociale kwaliteit´.

Aangezien in mijn beleving héél veel burgers, bedrijven en (democratisch gekozen !!!) politici, telkens massaler actief hun DESinteresse laten blijken inzake mensenrechten en er bovendien immer bedenkelijkere machthebbers worden verkozen, beschouw ik mijn particuliere (hacktivistische) inzet als publiekelijke verdediger van de universele mensenrechten, per augustus 2017, als méér dan genoeg geweest. Vooralsnog staan op mijn LinkedIn pagina, onverlet nog wel enkele artikelen en bijdragen van mij vermeld.

Dictatoriale regimes uit `dubieuze landen´, zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, hebben telkens méér macht in de VN-mensenrechtenraad verworven. Voorts blijken de rijkste landen zich nagenoeg NOOIT te hoeven verantwoorden voor zélfs de meest gruwelijke oorlogsmisdaden. Een lid van de VN-onderzoekscommissie naar het Syrië-conflict stapte zowaar op. Dit laatste blijkbaar vanwege het schrijnende gebrek aan de nodige politieke steun vanuit de VN-veiligheidsraad.   Enzovoorts …

Diverse mensenrechtenprijzen en bijvoorbeeld de (politieke) Nobelprijs voor de Vrede, worden te vaak toegedicht aan uitgerekend degene die bepaalt geen `schone handen´ blijken te hebben (gehad). En het kritiekloze journaille, `hersenspoelt´ het danig slaafs volgzame volk naar hartenlust.   It’s ALL politics (which benefits the happy few) …

Ons bedreigde habitat WAS trouwens ook een prominent aandachtspunt. Momenteel worden legitieme Greenpeace medewerkers, door de Amerikaanse FBI, beschouwd als `eco-terroristen´. En eind augustus 2017 heeft de Sea Shepherd Conservation Society bekend gemaakt, NIET  langer walvissen te (kúnnen) beschermen.   Et cetera …

Een klimaatverandering zal niet meer te stoppen zijn en voorlichting over het bedreigde milieu is achterhaald. Helaas blijkt momenteel echter ook de nodige `klimaatadaptatie´ te worden bemoeilijkt door sceptici zoals de machtige politicus Donald Trump. Mijn oprechte compassie gaat uit naar opvolgende generaties; de (té vele) uitdagingen die hen worden opgedrongen, zijn van CATASTROFALE proporties.   STERKTE !!!

Ik wens alle verdedigers van mensenrechten, oprechte wijsheid en succes toe. Zelf weiger ik het om nog langer op volstrekt doelloze wijze, als een soort `Don Quichot´, te blijven strijden tegen met name ANDERMANS windmolens.   NO WAY !!!