Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van de universele mensenrechten, de sociale kwaliteit en de vele VOORSPELBARE gevolgen van het bedreigde milieu, bevat sinds augustus 2017 geen relevante informatie meer en wacht op een eventuele nieuwe invulling.

Dank voor ieders belangstelling en eventuele samenwerking !!!

Naamgenoot Wilhelm Brasse heeft de véle toenmalige gruwelen vanuit het duivelse concentratiekamp Auschwitz vereeuwigd. En mijn grootouders en voorts mijn (wijlen) vader, oom en tantes hebben zich destijds in het Limburgse Heerlen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, actief ingezet voor de TALLOZE MENSEN die door de toenmalige Nazi’s werden onderdrukt. Zelf ben ik in alle bescheidenheid, anno 2018, ruim twintig jaren actief (geweest) als rechtgeaarde verdediger van de universele mensenrechten.

Soms dient een ondankbare strijd die ogenschijnlijk niet te winnen lijkt, tóch gestreden te worden. Dit in het belang van een na te streven `(maatschappelijke) balans´.