Under construction (or not)

Mededeling d.d. 23 april 2018: vanwege een plotseling sterfgeval in de directe familie, ben ik tot 01 mei 2018 mogelijk niet immer goed te bereiken voor enige derden.

Deze webstek ten gunste van ieders universele mensenrechten en voorts de sociale kwaliteit, bevat sinds augustus 2017  geen relevante informatie meer en wacht op een eventuele nieuwe invulling. U bent onverlet welkom op mijn LinkedIn pagina.

Iedereen bedankt voor de belangstelling en mogelijke samenwerking gedurende de afgelopen twintig jaren. Mijn oprechte inzet voor vreedzamere samenlevingen, de sociale kwaliteit en het welzijn van mensen stopt trouwens allerminst. Maar er wordt door mij wél gekozen voor een compleet NIEUWE weg. Bovendien ben ik van mening dat met name de JONGEREN dienen op te (gaan) komen voor hún toekomstige samenlevingen; de ouderen hebben wat dit betreft `hun tijd allengs uitgediend´.

Met sociale groet,
Eric J. Brassé.