Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van de universele mensenrechten, de sociale kwaliteit en de vele VOORSPELBARE gevolgen van ons eigen bedreigde habitat, bevat sinds augustus 2017 geen relevante informatie meer (en wacht op een mogelijk nieuwe invulling ?!?).

Dank voor ieders belangstelling en eventuele samenwerking !!!

Meerdere mensen en organisaties welke opkwamen voor bijvoorbeeld de mensenrechten, zagen hun strijd de afgelopen 25 jaren verloren gaan. Een betaalbaar dak boven het hoofd, is met name door het volstrekte WANbeleid van de Nederlandse regering, geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland. Om nog te zwijgen over de historisch hoge inflatie, met als gevolg voor menigeen ONbetaalbaar verworden prijzen voor de dagelijkse boodschappen en energie. Veel burgers kunnen zelfs niet eens meer vertrouwen op een noodzakelijke medische behandeling. En meer dan eens (b)lijken internationale verdragen en wetten, die bijvoorbeeld bepalen dat het belang van kinderen immer voorop dient te staan, van amper enige waarde te zijn. Er woedt een oorlog aan de rand van Europa en er is een voorspelbare asiel crisis gaande. Enzovoorts …

Als bewust kinderloze- en happy vijftig plusser, ben ook ik als het ware `gesensibiliseerd´ door de huidige neo-liberale samenleving. Om mijn financiën hoef ik mij momenteel niet heel druk te maken en mijn pensioen (op wellicht pas 70 jarige leeftijd), is c.q was prima geregeld. Ik heb een fijne job met een (relatief) vast contract bij een (onder andere voor mij) uitstekende werkgever. Ik maak mij zélfs niet meer echt druk om bijvoorbeeld het gedoe binnen het Limburgse `bestuur´ en het falende journaille. Zou ik echter ruim dertig jaar jonger zijn en géén zwaar hartinfarct hebben gehad, dan zou ik ongetwijfeld horen bij een anarchistische groep die zich RADICAAL afzette tegen de huidige samenleving.

Nederland is onverlet een behoorlijk fraai land(je) om in te leven voor degene die het redelijk tot goed gaat. Maar Nederland kan tot een heuse mensonwaardige hel verworden, als iemand door tegenslag zoals ziekte of bijvoorbeeld onvrijwillige werkloosheid, een (al dan niet) tijdelijk vangnet nodig heeft. Het asociale regeringsbeleid van de afgelopen véle jaren, heeft reeds veel te veel mensenlevens gekost; dit zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin bedoeld. De huidige politici, met Mark Rutte als kartrekker, zullen het fout gebleken beleid van de afgelopen decennia, hopelijk nog ietwat ten goede weten te keren. De brute oorlog van Rusland in Oekraïne, roept echter om een totaal andere wereld(orde). Een collectieve welvaartsACHTERUIGANG, is mede hierdoor helaas reeds een voldongen feit verworden.

Een naamgenoot Wilhelm Brasse heeft de véle toenmalige gruwelen vanuit het duivelse concentratiekamp Auschwitz vereeuwigd. En mijn grootouders en voorts mijn (wijlen) vader, oom en tantes hebben zich destijds in het Limburgse Heerlen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ingezet voor MENSEN die door toenmalige nazi’s werden onderdrukt. Mijn opa werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als leraar en later als directeur van een ULO-school. (Ook werd er trouwens, op een later moment, aan zogeheten `reizenden´ les gegeven, waar onder andere natuurlijk veel Roma- en Sinti kinderen gebruik van maakten). Joodse onderduikers (gn) in de regio Heerlen, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het geniep voorzien van eten, kleding, et cetera. De nazi bezetting van Heerlen eiste uiteindelijk tientallen slachtoffers. Niet alleen Joden werden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd. Ook verzetslieden (gn) en zélfs mijnwerkers werden geëxecuteerd, omdat zij de nazi’s zouden hebben gedwarsboomd. Vier jaar lang hielden de toenmalige nazi’s ook Heerlen in een wurggreep door middel van angst, moord, verraad en dictatuur.   Let’s NEVER forget these facts !!!

Zelf zette ik mij in alle oprechte bescheidenheid, anno 2019, ruim twintig jaren actief in als ONafhankelijke verdediger van de universele mensenrechten. Menigeen is het pas de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er óók in Nederland heel veel rechten van weerloos gemaakte burgers zijn geschonden. Dit met name door wederrechterlijk (overheids)beleid en vanuit diverse (overheids)instanties. Tegelijkertijd heb ik mij destijds ingezet om zonder aanziens des persoons, met name het TOENMALIGE Heerlen van diverse heroïne gerelateerde uitwassen te helpen verlossen. Dit laatste trouwens bepaalt NIET vanuit symphatie voor de stad Heerlen. Met uitzondering van meerdere WOONwijken en voorts de Heerlense Woonboulevard, ben ik namelijk bepaaltt NIET erg gecharmeerd van Heerlen.


Soms dient een ondankbare strijd die ogenschijnlijk niet te winnen lijkt, tóch gestreden te worden. Dit in het everlasting belang van een immer na te streven `balans´. Laat hierbij helder zijn dat IK nagenoeg alleen nog maar ONbezoldigd opkom voor mijn EIGEN belangen. En die belangen liggen in Limburg, Nederland en voorts Europa. Voorts zal ik de les niet vergeten die mijn (wijlen) vader mij tijdens mijn jeugd leerde; namelijk om altijd TEGEN de waanzin van oorlogen te `strijden´.