Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van ieders universele mensenrechten en voorts de sociale kwaliteit, bevat sinds augustus 2017  niet veel relevante informatie meer en wacht op een eventuele nieuwe invulling. U bent onverlet welkom op mijn LinkedIn pagina.

Iedereen bedankt voor de belangstelling en eventuele samenwerking. Mijn opa en voorts mijn vader, tantes en ooms hebben zich tijdens de Tweede Wereldoorlog, actief ingezet voor MENSEN die door de toenmalige Nazi’s werden onderdrukt. Zelf ben ik ruim twintig jaren actief (geweest) als verdediger van de universele mensenrechten. En mijn inzet voor vreedzamere samenlevingen, de sociale kwaliteit en het welzijn van mensen stopt trouwens allerminst. Tegelijkertijd ben ik van mening, dat met name de huidige politici en véle JONGEREN zouden dienen op te (gaan !!!) komen, voor hún toekomstige samenlevingen; oudere burgers hebben `hun tijd allengs uitgediend´.

Met sociale groet,
Eric J. Brassé.