Under construction (or not)

Deze webstek bevat momenteel geen relevante informatie meer en wacht op een eventuele nieuwe invulling. U bent vanzelfsprekend welkom op mijn LinkedIn pagina.

Iedereen oprecht bedankt voor de belangstelling en mogelijke samenwerking. Mijn inzet voor vreedzamere samenlevingen, de sociale kwaliteit en het welzijn van mensen stopt trouwens allerminst. Er wordt alleen gekozen voor een compleet NIEUWE weg

Met sociale groet,
Eric J. Brassé.