Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van de universele mensenrechten, de sociale kwaliteit en de vele VOORSPELBARE gevolgen van ons eigen bedreigde habitat, bevat sinds augustus 2017 geen relevante informatie meer en wacht op een eventuele nieuwe invulling.

Dank voor ieders belangstelling en (rechtgeaarde) samenwerking !!!

In de tussentijd dient deze website als een oprechte oproep om WERELDWIJD eens eindelijk te stoppen met ALLE duivelse oorlogen; PERIOD.   Have some Fun instead …

Naamgenoot Wilhelm Brasse heeft de véle toenmalige gruwelen vanuit het duivelse concentratiekamp Auschwitz vereeuwigd. En mijn grootouders en voorts mijn (wijlen) vader, oom en tantes hebben zich destijds in het Limburgse Heerlen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ingezet voor MENSEN die door toenmalige Nazi’s werden onderdrukt.

Zelf zette ik mij in alle oprechte bescheidenheid, anno 2019, ruim twintig jaren actief in als rechtgeaarde verdediger van de universele mensenrechten.

Soms dient een ondankbare strijd die ogenschijnlijk niet te winnen lijkt, tóch gestreden te worden. Dit in het belang van een na te streven `(maatschappelijke) balans´.