Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van de universele mensenrechten, de sociale kwaliteit en de vele VOORSPELBARE gevolgen van ons eigen bedreigde habitat, bevat sinds augustus 2017 geen relevante informatie meer en wacht op een mogelijk nieuwe invulling. Oprecht veel dank voor ieders belangstelling en eventuele samenwerking.

Meerdere mensen en organisaties welke opkwamen voor bijvoorbeeld de mensenrechten, zagen hun strijd de afgelopen 25 jaren verloren gaan. Een betaalbaar dak boven het hoofd, is met name door het volstrekte WANbeleid van de Nederlandse regering en voorts de veelal egocentrische BELANGEN van machthebbers (gn), geen vanzelfsprekendheid meer in ook Nederland. Om nog helemaal te zwijgen over de historisch hoge inflatie. Met anno 2022 voorts ONbetaalbaar verworden prijzen voor de (dagelijkse) boodschappen en energie van commerciële leveranciers. Burgers kunnen zelfs niet eens meer altijd vertrouwen op een medische behandeling. Er woedt een oorlog aan de rand van Europa en we worden geconfronteerd met onder andere asiel- en klimaat crisissen. En meer dan eens (b)lijken internationale verdragen, die bijvoorbeeld bepalen dat belangen van kinderen voorop dienen te staan, van amper nog enige waarde te zijn.

Ik heb mijn jongere jaren beleefd in de roerige jaren zeventig en tachtig, waar ik `maatschappelijk redelijk actief bij betrokken´ was. Maar als bewust kinderloze- en happy vijftig plusser, ben ook ik als het ware `gesensibiliseerd´ door de neo-liberale samenleving. Om mijn financiën hoef ik mij momenteel (nog) niet heel druk te maken. En mijn pensioen op wellicht pas 70 jarige leeftijd, is (c.q was) prima geregeld. Dit alles ondanks onder andere dat ik in januari 2023 geen 10% loonsverhoging krijg; vanwege inkomen (net) boven het minimumloon. Ik heb geen vast energie contract meer en ik ontvang bijvoorbeeld nagenoeg geen enkele Toeslag. Terwijl ik vanzelfsprekend wél de inflatie en alle torenhoog opgelopen (on)kosten dien op te gaan hoesten. Het jaar 2023 lijkt vooralsnog dan ook een financieel rampjaar te verworden, voor veel mensen in een vergelijkbare situatie als de mijne `met aldus een uiterst bescheiden middeninkomen´.

Nederland is onverlet een behoorlijk fraai land(je) om in te leven voor degene die het redelijk tot goed gaat. Maar Nederland kan tot een heuse mensonwaardige hel verworden. Met name als iemand door tegenslag zoals ziekte of bijvoorbeeld onvrijwillige werkloosheid, een (al dan niet tijdelijk) vangnet nodig heeft. Ik heb dat meermaals aan den lijve ondervonden als gevolg van een bijna noodlottig zwaar hartinfarct, tijdens uitgerekend de economische crisis in 2008. Het asociale regeringsbeleid van de afgelopen vele jaren, heeft in mijn beleving reeds veel te veel mensenlevens gekost; dit zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin bedoeld. De huidige politici, met Mark Rutte als kartrekker, zullen het fout gebleken beleid van de afgelopen decennia, hopelijk nog ietwat ten goede weten te keren?!? De brute oorlog van Rusland in Oekraïne, roept echter om een totaal andere wereld(orde). Een collectieve welvaartsACHTERUIGANG, is mede hierdoor nu al een voldongen feit verworden.

Ik heb na meerdere volstrekt legitieme `omzwervingen´ gelukkig weer een fijne job sinds 2019. Dit met een (relatief) vast contract bij een (onder andere voor mij) uitstekende werkgever. Zou ik echter ruim dertig jaar jonger zijn en géén zwaar hartinfarct hebben gehad, dan zou ik ongetwijfeld horen bij een anarchistische groep die zich RADICAAL afzette tegen de huidige samenlevingen. Als `oudere burger´ meen ik echter dat het momenteel met name de jongere generaties zijn, die dienen af te dwingen hoe HUN toekomst eruit dient te gaan zien.

Een naamgenoot Wilhelm Brasse heeft de véle toenmalige gruwelen vanuit het duivelse concentratiekamp Auschwitz vereeuwigd. En mijn grootouders en voorts mijn (wijlen) vader, oom en tantes hebben zich destijds in het Limburgse Heerlen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ingezet voor MENSEN die door toenmalige nazi’s werden onderdrukt. Mijn opa werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als leraar en later als directeur van een ULO-school. (Ook werd er trouwens, op een later moment, aan zogeheten `reizenden´ les gegeven. Hier maakten onder andere veel Roma- en Sinti kinderen gebruik van). Joodse onderduikers (gn) in de regio Heerlen, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het geniep voorzien van eten, kleding, et cetera. De nazi bezetting van Heerlen eiste uiteindelijk tientallen slachtoffers. Niet alleen Joden werden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd. Ook verzetslieden (gn) en zélfs mijnwerkers werden geëxecuteerd, omdat zij de nazi’s zouden hebben gedwarsboomd. Vier jaar lang hielden de toenmalige nazi’s ook Heerlen in een wurggreep door middel van angst, moord, verraad en dictatuur.   Let’s NEVER forget these facts !!!


Zelf zette ik mij in alle oprechte bescheidenheid, anno 2019, ruim twintig jaren actief in als ONafhankelijke verdediger van de universele mensenrechten. Menigeen is het pas de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er óók in Nederland diverse rechten van weerloos gemaakte burgers zijn geschonden. Dit met name door wederrechtelijk (overheids)beleid vanuit verschillende (overheids)instanties. Tegelijkertijd heb ik mij destijds ingezet om zonder aanziens des persoons, de TOENMALIGE Heerlense regio van met name `diverse heroïne gerelateerde uitwassen´ te helpen verlossen. Dit laatste trouwens bepaalt NIET vanuit sympathie voor de stad Heerlen. Met uitzondering van de centrale ligging, meerdere puike WOONwijken en voorts de Heerlense Woonboulevard, ben ik namelijk NIET gecharmeerd van (`bejaard´) Heerlen.

Soms dient een ondankbare strijd die ogenschijnlijk niet te winnen lijkt, tóch gestreden te worden. Dit in het everlasting belang van een immer na te streven `BALANS´. Laat hierbij helder zijn dat IK nagenoeg alleen nog maar ONbezoldigd opkom voor mijn EIGEN belangen. En die belangen liggen in Limburg, Nederland en voorts Europa. Voorts zal ik de les niet vergeten die mijn (wijlen) vader mij tijdens mijn jeugd leerde; namelijk om (nagenoeg altijd) stelling te nemen TEGEN de waanzin van oorlogen.