Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van de universele mensenrechten, de sociale kwaliteit en de vele VOORSPELBARE gevolgen van ons eigen bedreigde habitat, bevat sinds augustus 2017 geen relevante informatie meer (en wacht op een mogelijk nieuwe invulling ?!?). Er is mijns inziens, ook door onder andere dit grotendeels opgeheven `cyberhulp dot org initiatief´, de afgelopen decennia meer dan genoeg aandacht gevraagd voor het door vele machthebbers (gn), doelbewust doen afschaffen van de zogeheten `menselijke maat´. Het was helaas slechts aan dovemansoren gericht, met de nodige misère als gevolg. Aanvullend (b)lijken ook nog eens nagenoeg ALLE zogeheten `tegenmachten´ volkomen buiten spel te staan. Dit allemaal straffeloos en indirect beschermd door onder andere het journaille, het College voor de Rechten van de Mens, de rechterlijke macht en door ex-politici die de scepter gingen zwaaien bij banken, de bouw, de GGD, het UWV en bijvoorbeeld het CBR.

Meerdere mensen en organisaties welke opkwamen voor bijvoorbeeld de mensenrechten, zagen hun strijd verloren gaan. Anno 2021 blijkt één der allerlaatste oprecht voor de samenleving strijdende politici, geniepig op een zijspoor te worden gezet. En voor jongeren is het zelfs niet meer vanzelfsprekend dat zij mogen opgroeien als zelfdenkende burgers. Als bewust kinderloze- en happy vijftig plusser, ben ook ik als het ware `gesensibiliseerd´ door de huidige neo-liberale samenleving. Ik maak mij zelfs niet meer echt druk om bijvoorbeeld de corruptie binnen het Limburgse `bestuur´ en het falende journaille. Zou ik echter ruim dertig jaar jonger zijn en géén zwaar hartinfarct hebben gehad, dan zou ik ongetwijfeld horen bij een anarchistische groep die zich RADICAAL afzette tegen de huidige samenleving.

Dank voor ieders belangstelling en eventuele samenwerking !!!

Een naamgenoot Wilhelm Brasse heeft de véle toenmalige gruwelen vanuit het duivelse concentratiekamp Auschwitz vereeuwigd. En mijn grootouders en voorts mijn (wijlen) vader, oom en tantes hebben zich destijds in het Limburgse Heerlen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ingezet voor MENSEN die door toenmalige nazi’s werden onderdrukt. Mijn opa werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als leraar en later als directeur van een ULO-school. (Ook werd er trouwens, op een later moment, aan zogeheten `reizenden´ les gegeven, waar onder andere natuurlijk veel Roma- en Sinti kinderen gebruik van maakten). Joodse onderduikers (gn) in de regio Heerlen, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het geniep voorzien van eten, kleding, et cetera. De nazi bezetting van Heerlen eiste uiteindelijk tientallen slachtoffers. Niet alleen Joden werden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd. Ook verzetslieden (gn) en zélfs mijnwerkers werden geëxecuteerd, omdat zij de nazi’s zouden hebben gedwarsboomd. Vier jaar lang hielden de toenmalige nazi’s ook Heerlen in een wurggreep door middel van angst, moord, verraad en dictatuur.   Let’s NEVER forget these facts !!!

Zelf zette ik mij in alle oprechte bescheidenheid, anno 2019, ruim twintig jaren actief in als ONafhankelijke verdediger van de universele mensenrechten. Tegelijkertijd heb ik mij destijds ingezet om zonder aanziens des persoons, met name het TOENMALIGE Heerlen van diverse heroïne gerelateerde uitwassen te helpen verlossen. Dit laatste trouwens bepaalt NIET vanuit ook maar enige symphatie voor de stad Heerlen. Met uitzondering van enkele WOONwijken en voorts de Heerlense Woonboulevard, ben ik namelijk volstrekt NIET gecharmeerd van Heerlen.


Soms dient een ondankbare strijd die ogenschijnlijk niet te winnen lijkt, tóch gestreden te worden. Dit in het everlasting belang van een immer na te streven `balans´. Laat hierbij helder zijn dat IK nagenoeg alleen nog maar ONbezoldigd opkom voor mijn EIGEN belangen. Maar de les die mijn (wijlen) vader mij tijdens mijn jeugd leerde, om altijd TEGEN de waanzin van oorlogen te blijven strijden, zal ik niet veronachtzamen.