Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van de universele mensenrechten, de sociale kwaliteit en de vele VOORSPELBARE gevolgen van ons eigen bedreigde habitat, bevat sinds augustus 2017 geen relevante informatie meer (en wacht op een mogelijk nieuwe invulling ?!?).

Meerdere belangen van de zogenoemde `vrije wereld´, worden bedreigd door dictatoriale warlords, (islamitisch) extremisme en andere (potentiële) vijanden. Momenteel dient de vraag zich aan wat dictatoriale regimes, zoals bijvoorbeeld in Rusland, te zoeken hebben in onze `vrije wereld´. De burgers in die `vrije wereld´ zitten in ieder geval NIET te wachten op roeptoetenrede warlords en angstaanjagers (gn). Ook telkens meer politici wereldwijd en voorts westerse ondernemingen, trekken zich telkens vaker terug van (ditmaal) Rusland. Globalisering en onder andere marktwerking hebben uiteindelijk helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. De mensen  in ONvrije landen zullen echter, net als bijvoorbeeld de toenmalige burgers in de vroegere Nederlanden, eerst zélf hun onderdrukkers dienen te verjagen.   Good luck with that …

Er is mijns inziens, ook door onder andere dit grotendeels opgeheven `cyberhulp dot org initiatief´, de afgelopen decennia meer dan genoeg aandacht gevraagd voor het door vele machthebbers (gn), doelbewust doen afschaffen van de zogeheten `menselijke maat´. Tegelijkertijd is er op grote schaal gewaarschuwd dat de machthebbers (gn) er veel te heilig van overtuigd waren dat de globalisering, marktwerking en bijvoorbeeld de aan olie- en gas verslaafde economieën, tot een welhaast walhalla zouden gaan bijdragen. Alle waarschuwingen waren helaas slechts aan dovemansoren gericht, met de nodige misère als voorspelbaar gevolg; de neo-liberale staatsmarktwerking op globale schaal, is toch niet zo alom heilig gebleken. Aanvullend (b)lijken ook nog eens nagenoeg ALLE zogeheten `tegenmachten´ volkomen buiten spel te staan. Dit allemaal straffeloos en indirect beschermd door onder andere het journaille (annex regelrechte propagandakanalen), van ministers AFhankelijke toezichthouders, de lucratieve lobbyisten industrie, het College voor de Rechte en van de Mens, de rechterlijke macht en door ex-politici die de scepter gingen zwaaien bij onder andere banken, DSM, de bouw, de OVV, de GGD, het UWV en bijvoorbeeld het CBR.    Et cetera³ … 

Meerdere mensen en organisaties welke opkwamen voor bijvoorbeeld de mensenrechten, zagen hun strijd verloren gaan; andere belangen werden nagestreefd. Ons quasi kapitalistische systeem is helaas dusdanig opgebouwd, dat (onze) rijkdom alleen (b)lijkt te kunnen bestaan als er (elders) armoede heerst. Maar bovenal is als gevolg van járenlang afbraakbeleid en bovendien het `investeren in met name stenen in plaats van in mensen´, onder andere de zorg, de Belastingdienst, het leger en bijvoorbeeld de politie volstrekt niet meer professioneel opgewassen tegen alle hedendaagse uitdagingen. Een betaalbaar dak boven het hoofd, is met name door het volstrekte WANbeleid van de Nederlandse regering, geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland. Om nog te zwijgen over de historisch torenhoge inflatie. Veel burgers kunnen zelfs niet eens meer vertrouwen op een noodzakelijke medische behandeling, zeker niet als iemand géén covid-19 besmetting heeft opgelopen. Er zijn na vorige crisissen en oorlogen blijkbaar voor niets allerhande internationale verdragen en wetten ingevoerd, die bepalen dat het belang van kinderen immer voorop dient te staan.

Als bewust kinderloze- en happy vijftig plusser, ben ook ik als het ware `gesensibiliseerd´ door de huidige neo-liberale samenleving. Om mijn financiën hoef ik mij momenteel niet heel druk te maken, mijn pensioen is prima geregeld en ik heb een fijne job met een (immer relatief) vast contract bij een prima werkgever. Ik maak mij zélfs niet meer echt druk om bijvoorbeeld het gedoe binnen het Limburgse `bestuur´ en het falende journaille. Zou ik echter ruim dertig jaar jonger zijn en géén zwaar hartinfarct hebben gehad, dan zou ik ongetwijfeld horen bij een anarchistische groep die zich RADICAAL afzette tegen de huidige samenleving.

Nederland is onverlet een behoorlijk fraai land(je) om in te leven voor degene die het redelijk tot goed gaat. Maar Nederland kan tot een heuse mensonwaardige hel verworden, als iemand door tegenslag zoals ziekte of bijvoorbeeld onvrijwillige werkloosheid, een (al dan niet) tijdelijk vangnet nodig heeft. Het asociale regeringsbeleid van de afgelopen véle jaren, heeft reeds veel te veel mensenlevens gekost; dit zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin bedoeld. De huidige politici, met Mark Rutte als kartrekker, zullen het fout gebleken beleid van de afgelopen decennia, hopelijk nog ten goede weten te keren. De brute oorlog van Rusland in Oekraïne, roept echter om een totaal andere wereld(orde). Een collectieve welvaartsACHTERUIGANG, is een voldongen feit.

Dank voor ieders belangstelling en eventuele samenwerking !!!

Een naamgenoot Wilhelm Brasse heeft de véle toenmalige gruwelen vanuit het duivelse concentratiekamp Auschwitz vereeuwigd. En mijn grootouders en voorts mijn (wijlen) vader, oom en tantes hebben zich destijds in het Limburgse Heerlen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ingezet voor MENSEN die door toenmalige nazi’s werden onderdrukt. Mijn opa werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als leraar en later als directeur van een ULO-school. (Ook werd er trouwens, op een later moment, aan zogeheten `reizenden´ les gegeven, waar onder andere natuurlijk veel Roma- en Sinti kinderen gebruik van maakten). Joodse onderduikers (gn) in de regio Heerlen, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het geniep voorzien van eten, kleding, et cetera. De nazi bezetting van Heerlen eiste uiteindelijk tientallen slachtoffers. Niet alleen Joden werden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd. Ook verzetslieden (gn) en zélfs mijnwerkers werden geëxecuteerd, omdat zij de nazi’s zouden hebben gedwarsboomd. Vier jaar lang hielden de toenmalige nazi’s ook Heerlen in een wurggreep door middel van angst, moord, verraad en dictatuur.   Let’s NEVER forget these facts !!!

Zelf zette ik mij in alle oprechte bescheidenheid, anno 2019, ruim twintig jaren actief in als ONafhankelijke verdediger van de universele mensenrechten. Menigeen is het pas de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er óók in Nederland heel veel rechten van weerloos gemaakte burgers zijn geschonden. Dit met name door wederrechterlijk (overheids)beleid en vanuit diverse (overheids)instanties. Tegelijkertijd heb ik mij destijds ingezet om zonder aanziens des persoons, met name het TOENMALIGE Heerlen van diverse heroïne gerelateerde uitwassen te helpen verlossen. Dit laatste trouwens bepaalt NIET vanuit ook maar enige symphatie voor de stad Heerlen. Met uitzondering van enkele WOONwijken en voorts de Heerlense Woonboulevard, ben ik namelijk volstrekt NIET langer gecharmeerd van Heerlen.


Soms dient een ondankbare strijd die ogenschijnlijk niet te winnen lijkt, tóch gestreden te worden. Dit in het everlasting belang van een immer na te streven `balans´. Laat hierbij helder zijn dat IK nagenoeg alleen nog maar ONbezoldigd opkom voor mijn EIGEN belangen. En die belangen liggen in Limburg, Nederland en voorts Europa. Voorts zal ik de les niet vergeten die mijn (wijlen) vader mij tijdens mijn jeugd leerde; namelijk om altijd TEGEN de waanzin van oorlogen te `strijden´.