Bedankt voor uw belangstelling

Deze webstek ten gunste van de universele mensenrechten, de sociale kwaliteit en de vele VOORSPELBARE gevolgen van het bedreigde milieu, bevat sinds augustus 2017  geen relevante informatie meer en wacht op een eventuele nieuwe invulling.

Dank voor ieders belangstelling en eventuele samenwerking !!!

Mijn grootouders en voorts mijn (wijlen) vader, oom en tantes hebben zich in Heerlen tijdens de Tweede Wereldoorlog, actief ingezet voor de TALLOZE MENSEN die door de toenmalige Nazi’s werden onderdrukt. Zelf ben ik, anno 2018, ruim twintig jaren actief (geweest) als rechtgeaarde verdediger van de universele mensenrechten.

Met name echter huidige politieke (mis)leiders, (machtige) bedrijven en JONGEREN zouden dienen op te (gaan) komen, voor hún toekomstige samenlevingen. De oudere burgers hebben hun `Don Quichot strijd´ namelijk lang genoeg gestreden. Soms dient een ondankbare strijd die ogenschijnlijk niet te winnen lijkt, tóch gestreden te worden. Dit in het belang van een noodzakelijkerwijs na te streven `(maatschappelijke) balans´.

Met sociale groet,
Eric J. Brassé.