Contact Eric J. Brassé

Deze webstek bevat momenteel niet veel relevante informatie meer en wacht op een eventuele nieuwe invulling. U bent onverlet welkom op mijn LinkedIn pagina.

Voor vragen wordt u vriendelijk verzocht om gebruik te maken van de onderstaande  contactgegevens. Berichten of bijvoorbeeld `vriendschapsverzoeken´ op sociale media, worden trouwens consequent en volstrekt zonder ook maar enig aanziens des persoons c.q. organisatie door mij genegeerd.

GnuPG is een gratis en vrije implementatie van het OpenPGP protocol,
zoals gedefinieerd in de RFC4880 standaard (beter bekend als PGP). Laat hierbij
trouwens duidelijk zijn dat VRIJE software géén synoniem is voor GRATIS software.

VN rapport: promoot online anonimiteit en encryptie.