Contact Eric J. Brassé

Aangezien het in beginsel professionele netwerk LinkedIn, in mijn beleving, telkens meer MISbruikt wordt als een verlengstuk voor het `hersenloze´ Facebook, geldt mijn LinkedIn account strikt en alléén als online curriculum vitae. Van andere `(a)sociale media platforms´zoals Facebook of bijvoorbeeld Twitter, maak(te) ik bij voorbaat allengs geen actief gebruik. Alles op mijn website(s) dient trouwens geïnterpreteerd te worden vanuit een zo `gender neutraal (gn mogelijk perspectief.

De onderstaande `cyberhulp dot org´ url’s zijn zogeheten redirects. Bij uiterst vertrouwelijk mailverkeer, beschermen dergelijke redirects uw privacy aanzienlijk minder dan de rechtstreekse Noblogs en Riseup url’s. Voor nóg meer (volstrekt legale) extra lagen aan privacy, kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van alternatieve (mail) providers, VPN verbindingen en bijvoorbeeld (PGP) versleuteling.

Mijn publieke PGP sleutel met ID 0x583D9DE2 heeft momenteel als vervaldatum 04-04-2022. Deze public PGP key wordt in voorkomende gevallen ingezet voor mijn `info AT cyberhulp.org, cyberhulp AT riseup.net én e.brasse AT gmail.com´ mailadressen.

~ Volledig met Pfizer gevaccineerd sinds 18-06-2021 ~

Jarenlang en geheel onbezoldigd heb ik mij voor met name andermans belangen ingezet. Tegelijkertijd ervoer ikzelf, met name na een zwaar hartinfarct in 2008, diverse schendingen van mijn eigen rechten door werkgevers, zorginstellingen, instituties van overheden en bijvoorbeeld bestuurders (gn). De hedendaagse politiek beschouw ik als een (vooralsnog) helaas noodzakelijk kwaad; ik stem al jarenlang `blanco´. En ondanks dat ik overtuigd ben van het zijn van GOD, ervaar ik ALLE bij mij bekende religies als regelrecht GODslasterlijk.

Momenteel behartig ik aldus nagenoeg alleen nog al mijn EIGEN belangen. Maar als iemand (gn) mijn al dan niet discreet advies ergens over wil krijgen, dan kan die persoon c.q. organisatie mij daarvoor tegen voorafgaande- en fatsoenlijke betaling cont(r)acteren.

  ~ Uitnodigings- c.q. activatiecode : BrassPi ~

Met relatief kleine bijdragen en een eventueel lidmaatschap, steun ik onverlet RiseUp, de Bond voor Belastingbetalers, (het Steunfonds) Laatste Wil, UNICEF, de PersoneelsVereniging bij mijn Hornbach (KSC) werkgever en de stichting `Mensen in Nood´ van Hornbach.  Dit zijn (natuurlijk voor zover van toepassing) allemaal zogeheten ANBI organisaties. En ik beschik als `piepkleine trader annex belegger´ over enkele, in mijn beleving, maatschappelijk verantwoorde aandelen. Voorts tracht ik onder andere zo min mogelijk afval te produceren, ik heb nog nooit gevlogen en ik ben bewust kinderloos.