Verdeelde eenheid voor Vrede

Helaas blijken de meeste mensen (gn), `meelopende- en amper nog voor zichzelf denkende´ individuen te zijn. In de huidige `samenlevingen´, waarin telkens meer mensen (incluis machthebbers (gn)) zich bedienen van onder andere (be)dreigingen, vingerwijzen, onrechtvaardigheden, het MISbruiken van IEDERS rechten en plichten, sensibiliseren en repressie, roeptoeteren, verkeerde herinneringen, alternatieve waarheden en zowaar leugens, is het des te belangrijker dat zo veel mogelijk burgers hun EIGEN kritische denkvermogen actief (leren) inzetten. Dit vanzelfsprekend zónder voorts (blindelings) achter enige volstrekt ONrealistische complottheorieën aan te gaan rennen.

~ Ik stem onverlet blanco: politiek beschouw ik als `noodzakelijk kwaad´ ~

Jarenlang en geheel onbezoldigd zette ik mij voor met name andermans belangen in. Tegelijkertijd ervoer ikzelf, met name na een zwaar hartinfarct in 2008, diverse schendingen van mijn eigen rechten door werkgevers, zorginstellingen, instituties van overheden en bijvoorbeeld bestuurders (gn). De hedendaagse politiek beschouw ik als een (vooralsnog) helaas noodzakelijk kwaad; ik stem al jarenlang `blanco´. En ondanks dat ik 100% overtuigd ben van het zijn van GOD, ervaar ik ALLE bij mij bekende religies (incluis de bijbehorende instituten zoals de kerken en moskeeën, geloofsgemeenschappen, et cetera) als GODslasterlijk. Doch `vrijheid / blijheid´ wat mij betreft.

~ Mijn uiteindelijke (zeer weloverwogen) kerkuittreding in 2015 ~De droom van eenheid die zichzelf telkenmale teniet doet:

“Er zijn heel veel mensen die menen dat er pas Vrede op aarde zal zijn als we allemaal dezelfde mening hebben, of als we allemaal hetzelfde geloof aanhangen, als we het allemaal met elkaar eens zouden zijn, et cetera. Het streven naar Vrede op deze manier doet echter altijd zichzelf teniet omdat het niet kan verdragen dat er `andersdenkenden´ zijn. Die moeten daarom, in het zogenaamde belang van de Vrede, worden bekeerd, uitgedreven of worden uitgeroeid. En, o ironie, daarmee maken deze gelijkmakers het leven op aarde zelf tot een hel. De Vrede op aarde zal namelijk pas dan bereikt worden als we onze medemensen toestaan anders te zijn dan onszelf, als we elkaar gunnen onze persoonlijke eigenheid te ontplooien, als we bereid zijn om onszelf en onze medemensen als unieke eenlingen te ervaren. Maar dat zullen de fundamentalistische ideologen van de vele eenheidsgedachten niet dulden. Met als gevolg onder andere haat, afgunst, leugens en alternatieve (on)waarheden, vuur, oorlogen, brandstapels, kruistochten, ziekten, racisme en extremisme, jihadisme, onvrede, opstanden en protesten, kapitalistische uitwassen en neo-liberaal onrecht, socialistische repressie en terroristische aanslagen,” aldus de (geredigeerde) toelichting van B. Moerland op logion 16 uit het Evangelie van Thomas.