Verdeelde eenheid voor Vrede

In de huidige (danig gespannen !!!) samenlevingen, waarin telkens meer machthebbers zich bedienen van (oorlogs)dreigingen, vingerwijzen, onrechtvaardigheden, repressie, leugens en/of alternatieve waarheden, is het des te belangrijker dat burgers hun EIGEN kritische denkvermogen actief (leren) inzetten. Te meer omdat onder de façade dat het de mensheid (deels !!!) fantastisch vergaat, er helaas heden ten dage (wereldwijd) twee keer zoveel KINDEREN in vergelijking met twintig jaren geleden, moeten zien te overleven in samenlevingen waarin wordt gevochten. Stop toch gewoon eens met AL die oorlogen; ongeacht de grote economische belangen verbonden aan oorlogsvoering.

Sapere Aude !!!

Ook `zien´ doen we trouwens met ons `denkvermogen´ en niet met onze ogen. Bovendien zijn wij afhankelijk van alle onbewuste vooroordelen en misvattingen die voortvloeien uit de (al dan niet brainwashende) training die ons leert te zien; de dingen hoeven niet te zijn wat ze lijken. Een verandering in ons EIGEN denken kan ons zien, onze ervaringen en onze interpretaties objectiveren.

De droom van eenheid die zichzelf telkenmale teniet doet:

“Er zijn heel veel mensen die menen dat er pas vrede op aarde zal zijn als we allemaal dezelfde mening hebben, of als we allemaal hetzelfde geloof aanhangen, als we het allemaal met elkaar eens zouden zijn, et cetera.”

“Het streven naar vrede op deze manier doet echter altijd zichzelf teniet omdat het niet kan verdragen dat er andersdenkenden zijn. Die moeten daarom, in het zogenaamde belang van de vrede, worden bekeerd, uitgedreven of worden uitgeroeid. En, o ironie, daarmee maken deze gelijkmakers het leven op aarde zelf tot een hel. De vrede op aarde zal namelijk pas dan bereikt worden als we onze medemensen toestaan anders te zijn dan onszelf, als we elkaar gunnen onze persoonlijke eigenheid te ontplooien, als we bereid zijn om onszelf en onze medemensen als unieke eenlingen te ervaren. Maar dat zullen de fundamentalistische ideologen van de vele eenheidsgedachten niet dulden. Dat zal haat, afgunst, vuur, zwaard en oorlog oproepen, brandstapels, kruistochten, racisme, extremisme, jihadisme, kapitalistische uitwassen en terroristische aanslagen,” aldus de toelichting van B. Moerland op logion 16 uit het Evangelie van Thomas.

Een blijvende Vrede is weliswaar utopisch, maar niet onrealistisch.
Sapere Aude en voorts AMEN

( `or just enjoy no matter what lies ahead´ … )

NOTE 1: ondanks dat ik overtuigd ben van `het zijn van GOD´ en ik ieder (al dan niet (vermeend) gelovig) MENS in beginsel met respect bejegen, hang ik doelbewust geen enkele levensovertuiging of enige `(machts)politiek´ aan. Sterker: ik beschouw onder andere ALLE religies als indoctrinerende- en GODslasterlijke brainwashing. Ik verkies het om `bewust spiritueel dakloos´ door het huidige leven te gaan. En terwijl ik aldus óók het christendom als zijnde een door mensen bedachte religie verwerp, heb ik heel erg veel Respect voor onder andere (de historische persoon) Jezus.

Bij politieke verkiezingen, stem ik voorts doelbewust `blanco´. En bovendien verkies ik het, zoals reeds aan het begin van deze pagina aangehaald, om gebruik te maken van mijn EIGEN (bovengemiddeld goed ontwikkelde) stel hersenen: `sapere aude´.

NOTE 2: “dat `koningen´ zullen filosoferen of filosofen `koning´ zouden worden, is niet te verwachten. Maar het is eveneens niet te wensen, aangezien het bezit van (de) macht onvermijdelijk het vrije oordeel van de rede bederft. De rechten van mensen en voorts de redelijke vrijheden van burgers dienen echter ten allen tijde als `heilig´ te worden beschouwd; zonder compromissen of een bedacht pragmatisch voorwaardelijk recht. De gehele politiek dient transparant te handelen en dient bovendien voor de moraal door de knieën te gaan. Er dient immer gestreefd te worden naar een kwalitatief zo hoog mogelijk politiek niveau. Erg veel machten die van vroomheid werk zeggen te maken of die in hun vermeende rechtzinnigheid als uitverkorenen beschouwd willen worden, drinken echter onrecht als water,” aldus I. Kant in Naar De Eeuwige Vrede.