Blog met wetenswaardigheden

Vanwege de almaar toenemende repressie door de machthebbers (m/v) en voorts het telkens meer in het gedrang raken van de mensenrechten, heb ik uit voorzorg alvast nagenoeg al mijn posts van dit blog verwijderd. Bovendien gaat het rechtgeaarde Cyberhulp dot org sinds 2017 vooral `ondergronds´ te werk. Dit zonder nog langer al te veel nieuwe online informatie met derden te delen. De bovenvermelde datum geeft aan wanneer deze website voor werd geüpdatet.

Mijn resterende publiekelijke posts:
(https://noblogs.org/members/cyberhulp/)
1. Koester uw rechten.
2. Solidariteit met onderdrukte anarchisten en hacktivisten.
3. De éénheidsgedachte als een waanvoorstelling.

Slave 2 The System: een unreleased nummer uit 1994 van Prince.
(Geheimen van Prince en een expositie in de Rotterdamse Kunsthal).

Het rechtstreeks reageren op posts, is doelbewust uitgeschakeld.

Wetenswaardigheden, nieuws en acties,

Zonder als doemdenker over te willen komen, vind ik de Nederlandse samenleving toch echt wel héél erg ziek verworden, als blijkbaar een heuse SIRE campagne nodig blijkt te zijn, om `jongens weer jongen´ te (mogen) laten zijn. Voorts waardering voor het onder de aandacht brengen van dit gevoelige thema als zodanig.

Voor de véle mensen die onverlet naïef zijn over (online) privacy, hierbij een film uit 2017 met Emma Watson en Tom Hanks als heuse aanrader: `The Circle‘.

De Amerikaanse psychologe `Emily Esfahani´ heeft een zeer lezenswaardig boek geschreven, over de westerse cultuur die geobsedeerd zou zijn door `geluk´. Daarmee zouden we echter het verkeerde doel najagen. Geluk zou namelijk niet afgedwongen kunnen worden, maar op `de betekenis van je bestaan´ zou je wel invloed kunnen uitoefenen. Persoonlijk kan ik mij (op de meeste hoofdpunten) best prima vinden in de veronderstellingen van Emily Esfahani. Ik ben het echter volstrekt NIET eens met de aangehaalde `pijler´ dat je ergens bij zou dienen te horen. Dit specifieke verschil in inzicht, zou mogelijk verklaard kunnen worden door de religieuze achtergrond van Emily Esfahani?!? Bovendien hoeven verhalen niet altijd (door)verteld te worden: alle door mijzélf meegemaakte (spannende) avonturen, mogen wat mij betreft best een raadsel voor ALLE andere mensen blijven. Start living your ówn adventures …

Sommigen zullen dít bericht, over de werving van werklozen als nieuw personeel voor bedrijven, als positief ervaren?!? Persoonlijk maakt het mij echter ziedend. Ik vind het onbestaanbaar dat het UWV en voorts uitzendbureau´s zoals Adecco en Randstad, niet in staat bleken om werklozen op een gewenste wijze in contact te (willen) brengen met werkgevers die stonden te springen om personeel. Er blijkt dus weer eens een nieuwe overkoepelende instantie gecreëerd te moeten worden, zodat vervolgens het UWV en de uitzendbureau´s, in eenduidigheid mensen aan werk konden `helpen´.  INTRIEST !!!

Bovendien blijkt dat burgers en het (reguliere) MKB, slechts met name bij uw ASO overheden terecht kunnen voor het over zichzelf laten afroepen van conflicten en oorlogen?!? Zo is het momenteel vooral het bedrijfsleven dat al enige tijd om regels en wetgeving vraagt inzake onder andere de diverse milieu gerelateerde issues.

En ook voor het creëren van zeer vele werkplekken voor bijvoorbeeld de zogeheten `arbeidsgehandicapten´, blijkt het bedrijfsleven zich ruimschoots aan ALLE gemaakte afspraken te hebben gehouden. Dit (wéér eens !!!) in tegenstelling tot uw overheden. Tot slot blijken het juist de werkgevers te zijn die alarm slaan over de verhoging van de AOW-leeftijd.; met no thank´s aan overheden, vakbonden en véle SUFFE werknemers.

Vanzelfsprekend heb ik oprecht respect voor de inzet van ONDER ANDERE diverse TOENMALIGE Amerikanen (m/v) inzake de bevrijding in `44/`45. Maar kunnen vele huidige KUT, KUT, KUT Amerikanen nu eindelijk eens gestopt worden met het lukraak vermoorden van burgers wereldwijd?!?

D. Trump roeptoetert, net als destijds onder andere G. Bush, dat er een strijd gaande zou zijn tussen `vermeend GOED versus vermeend KWAAD´. Persoonlijk acht ik dit volstrekt ONgeloofwaardig, omdat enig KWAAD toch allengs verslagen zou dienen te zijn door de grote overmacht aan legers, wapens, bommen en granaten van de vermeend GOEDEN. In mijn beleving is er al veel te veel járen een (wereld)oorlog gaande tussen alleen maar KWADEN; met name tussen de `extremistische kapitalisten´ versus `religieuze fundamentalisten´. Ik distantieer mij bij voorkeur zoveel mogelijk van het duivelse WANgedrag van beiden!

Indien de allerrijksten er schijnbaar voldoening in menen te vinden, om op een geheim cruiseschip of om bijvoorbeeld in bunkers te `leven´, wens ik hen daar alle plezier van de wereld bij toe. Persoonlijk verkies ík het dan echter toch, om gewoon in een doorsnee (sociale) huurwoning te vertoeven en iedere werkdag helemaal onderaan andermans `hiërarchische ladder´, mijn werkzaamheden met veel oprechte motivatie te verrichten. Maar iedereen zijn of haar eigen ding.

✯ Terug naar de bovenkant van dit blog. ✯

Noblogs is een privacy respecterend project van het A/I collectief.